DIELECTRIC YALITIM (52 KV) Elektrik Yalıtım Kaplaması - - Elektrik Yalıtım Boyası Kaplaması - Ürünler | Temmuz Mühendislik | Köster | Selena | Sukar | Ankara Ulus Yalıtım

DIELECTRIC YALITIM (52 KV) Elektrik Yalıtım Kaplaması

0 TL

IP75A – Dielektrik Yalıtım, yüksek arıza gerilimi koruması ve yalıtımının gerekli olduğu çok çeşitli endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem izolasyon hem de korozyonla mücadele eder ve kimyasallara dayanıklı, hijyenik ve kolay temizlenebilir zemin yüzeyi temin edecektir.

: ALICI ÖDEMELİ
:
:

‘IP75A – Dielektrik Yalıtım’, yüksek arıza gerilimi koruması ve yalıtımının gerekli olduğu çok çeşitli endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem izolasyon hem de korozyonla mücadele eder ve kimyasallara dayanıklı, hijyenik ve kolay temizlenebilir zemin yüzeyi temin edecektir.

FAYDALAR
Uygulama alanları;
Atölyeler
Elektrik Pano Alanları
Garajlar
Elektrik Direkleri
Üretim Zeminleri
Sinyalizasyon Direkleri
İşleme Alanları
Aydınlatma Unsurları
Mutfaklar
Trafolar
Laboratuvarlar
Şalt Sahaları
Pil Odaları
Alt İstasyonlar
Mağaza Odaları
Tesisat Şaftları
Amorf ürün içeriği ile istikrarlı Di-Elektrik fayda,
Zemine mükemmel yapışma,
İyi kimyasal ve mekanik direnç,
Kesintisiz/Monolitik
özellik,
elektrik
yalıtım
kaplaması
için
derzsiz
olmasını sağlar,
De-kontaminasyon - Bakterilerden kolaylıkla arındırılabilir,
Değişken kaplama kalınlığı (200 mikrondan 5000 mikrona kadar)
Beton, metal, ahşapta uygulanabilirlik,
Tamamen “Kurşunsuz”
Oksidasyon ve ortam koşullarına karşı koruma sağlar,
İlgili olası arıza kaynaklarını ortadan kaldırır,
Hijyenik olup bakteri ve mantar oluşumunu desteklemez,
Renk Aralığı: Standart RAL Renk Kartına göre farklı renk mevcuttur.
KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyi bir raspa taşı ile ovalayarak şap kuruduğunda kalan mala izleri
kaldırılabilir.
Not: Herhangi bir kaplama sisteminin uzun vadeli dayanıklılığı, uygulama
ile alt tabaka arasında elde edilen aderans ile belirlenir.
Bu nedenle alt tabakaların uygulamadan önce doğru şekilde hazırlanması
çok önemlidir. Yüzeyin nem içeriği %5'ten az olmalı ve zemin yüzeyinde
yoğuşma veya çiçeklenme riskini azaltmak için çiğlenme noktasının en az
3°C üzerinde olmalıdır.
Ortam bağıl nemi %95'i geçmemelidir. Minimum alt tabaka sıcaklığı +15°C
ve maksimum alt tabaka sıcaklığı +35°C'dir.
Temiz, dokulu yüzey bilyeli kumlama, Blastrac, kazıma veya kum
püskürtme ve ardından vakumlu temizleme ile elde edilebilir.
Yeni Beton Zeminler:
Bunlar normalde en az 28 gün süreyle yerleştirilmiş olmalıdır Zeminler
sağlam ve yağ ve gres, harç ve boya sıçramaları veya kürlenme bileşiği
kalıntıları gibi kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Fazla latans, Mekanik
yöntemler kullanılarak giderilebilir. Toz ve diğer kalıntılar daha sonra
elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.
Eski beton zeminler:
Yüzeyler, 100N/s yük hızına sahip bir çekme test cihazı aracılığıyla 1,5 MPa'dan
fazla yapısal olarak sağlam, doğrudan mukavemetine sahip olmalıdır. Maksimum yapışma elde etmek için temiz alt tabaka gereklidir. Yeni beton zeminlerde ise, döşemenin Mekanik yöntemler kullanılarak kuru olarak çıkarılması tercih edilir. Yağ ve gres penetrasyonu, tescilli bir kimyasal yağ giderici veya sıcak basınçlı hava işlemi ile giderilmelidir. Hasar görmüş alanlar veya yüzey
düzensizlikleri “Epoksi Macun” ile onarılmalıdır.
Çelik Yüzeyler:
Çelik yüzeyler uygulamadan hemen önce yağdan arındırılmalı ve SA 2
½'ye kadar kumlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye bir kat Dielektrik IP75B
astar uygulanmalıdır.
IP75A – Dielektrik Kote döşeme, sahada hemen kullanıma hazır,
önceden tartılmış iki paket (reçine, sertleştirici) halinde tedarik edilir.
Bu bileşenlerin kısmen karıştırılması kabul edilemez ve bitmiş zeminin
hem performansını hem de görünümünü etkileyecektir. Karıştırma,
zorunlu hareketli bir karıştırıcı kullanılarak yapılmalıdır. Bileşenler
uygun büyüklükte bir karıştırma kabında karıştırılmalıdır. Ardından
sertleştiriciyi ekleyin ve homojen bir renk ve doku elde edilene kadar
30 saniye daha karıştırın.
Not: Gerekirse karıştırılan malzemeyi daha büyük karıştırma kabına
aktarın ve 30 saniye yeniden karıştırın. Bu şekilde karıştırma, ürünün
tek tip renk tutarlılığını sağlayacaktır. Bir kez karıştırıldığında, IP75A –
Dielektrik Yalıtım, karıştırma kabında bırakılırsa veya başka bir şekilde
yığın halinde tutulursa ısı üretir ve çalışma süresini kaybeder.
Karıştırılan malzeme kap ömrünü aştığında, ürünün viskozitesi ve
özellikleri
değişecektir
ve
bu
sebeple
atılmalıdır. Yüzeyi yıkamak için buharla temizlemeyin veya 50ºC'nin üzerinde sıcak su kullanmayın.

“Hiçbir zaman inceltici eklemeyin.”

Karıştırılan malzeme, karışım tamamlanır tamamlanmaz çentikli veya
düz bir mala kullanılarak, hazırlanmış veya astarlanmış zemine tipik
olarak minimum 800 mikron yaş kalınlıkta uygulanmalıdır. Reçinenin
fazla
işlenmemesine,
eşit
ve
gösterilmelidir.
Döşemeden
hemen
gidermek ve hava tahliyesine yardımcı olmak için malzeme çivili
naylon rulo kullanılmalıdır. Yuvarlama, aynı yol boyunca bir "ileri geri"
tekniği kullanılarak yapılmalıdır. Bitişik yollarla %50 örtüşme önerilir.
Yüzey kusurlarını gidermek veya sıkışan havanın müteakip tahliyesi
için daha fazla hafif haddeleme gerekebilir, ancak bu, ürünün
sertleşmesinden önce yapılmalıdır. Kesintisiz bir film elde edilmesini
sağlamak için özen gösterilmelidir.
Not: Yüksek Sıcaklık Çalışmaları: 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklar için
aşağıdaki yönergelerin iyi benimsenmesi önerilir:
Karışmamış malzemeleri serin, tercihen klimalı bir ortamda, doğrudan güneş
ışığına maruz kalmadan koşullandırılmış malzemeler, flaş ayarı ve diğer kusur olasılıklarını
azaltacaktır. Ekipmanı serin tutun, gerekirse Malzemenin kendisiyle doğrudan temas edecek olan ekipmanın yüzeylerinin serin tutulması özellikle önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde uygulamadan kaçınmaya çalışın. Gerekirse uygulama yapılacak alan üzerine gölgelik yapılmalıdır. Uygulamanın sürekliliğini sağlamak için yeterli malzeme, tesis ve iş gücünü hazır bulundurun.
Düşük Sıcaklık Çalışmaları: 15°C'nin üzerindeki sıcaklıklar için
aşağıdaki yönergelerin iyi çalışma uygulaması olarak benimsenmesi
önerilir: Karışmamış malzemeleri sıcak hava koşullarında ısıtılmış bir
odada saklayın. 20-25°C'de ön koşullandırılmış malzemeler, yavaş
sertleşme ve diğer kusur olasılıklarını azaltacaktır.
BAKIM

Yalıtımın hizmet ömrü, iyi temizlik uygulamalarıyla önemli ölçüde uzatılabilir. IP75A – Dielektrik Yalıtım ‘in performansını korumak için iyi bir temizlik ve düzenli temizlik şarttır. Üzerindeki kirlilik kurumasına izin verilmeden temizlenmesi şarttır. Aksi takdirde erken arızaya neden olabilecek daha yüksek malzeme konsantrasyonlarına neden olur. Yüzeyin, suyla karışabilen bir temizlik maddesi ile birlikte saplı mob ile ovma ile düzenli olarak temizlenmesi veya 35°C'ye kadar sıcaklıklarda sıcak su ile yıkanması önerilir.

AMBALAJLAR

1, 10 kg set

RAF ÖMRÜ & DEPOLAMA

‘IP75A – Dielektrik Yalıtım', orijinal, açılmamış kaplarında 5°C ile 30°C
arasında kuru, klimalı bir depoda saklandığında 12 aylık bir raf ömrüne
sahiptir.

İMHA KOŞULLARI

Kullanılmış ve kullanılmamış tüm ürünler devlet yönetmeliklerine uygun olarak atılmalıdır.

SINIRLI GARANTİ

Bu sayfada yer alan bilgi ve veriler, bildiğimiz kadarıyla doğrudur veya güvenilir ve doğru olduğuna inandığımız kaynaklardan, testlerden veya deneyimlerden elde edilmiştir. Kullanıcı, önerilen IP75A ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığını belirlemekten sorumludur. Tüm ürünler, fiili kullanımdan önce amaç yahut dışındaki uygulamalarda uygunluk açısından test edilmelidir.

TECHNICAL PROPERTIES

Ekran-g-r-nt-s-2022-03-14-014112

TEHLİKE TANIMI

Çevre: Ürün, suda yaşayan organizmalar için tehlikeli olan ve su
ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde
içermektedir.
Risk İbareleri: Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilt ile temasında
hassasiyete neden olabilir. Suda yaşayan organizmalar için toksiktir,
su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
Güvenlik İbareleri: Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Göz ile
teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Uygun
eldiven giyin. Çevre kirliliğini önlemek için uygun muhafaza kullanın.
Bu malzeme ve kabı, tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Çevreye
salıverilmesinden kaçının. Özel talimatlara/güvenlik veri sayfalarına
bakın.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Gözler temas mağduru derhal maruziyet kaynağından uzaklaştırın. Durulamadan önce kontak lensleri gözlerden çıkardığınızdan emin olun. Göz kapaklarını kaldırırken gözleri bol su ile yıkayınız. En az 15 dakika durulamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. Cilt Etkilenen kişiyi kontaminasyon kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutma Mağduru derhal maruziyet kaynağından uzaklaştırın. Tercihen rahat bir ortamda temiz hava ve makul sıcaklıkta dinlenmesini sağlayın. Dik pozisyonda oturmasını temin edin. Derhal ağzını çalkalayın ve bol su içirin. Kişiyi gözlem altında tutun. Kişi rahatsız olursa bir doktor çağırın. Soluma Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burun ve ağzı su ile çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alın. Doktora Not: Spesifik bir panzehir yoktur. Tedavi klinik duruma göre semptomatik olarak verilmelidir.

YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Söndürme: Alkole dayanıklı köpük, karbondioksit, kuru toz veya su sisi ile söndürün. Tehlikeli Yanma Ürünleri Karbon monoksit (CO). Termal bozunma veya yanma, karbon oksitleri ve diğer zehirli gazları veya buharları serbest bırakabilir. Yangında Koruyucu Tedbirler: Yangın durumunda bağımsız solunum cihazı ve tam koruyucu giysi giyilmelidir. Olağandışı Yangın ve Patlama Tehlikeleri: Olağandışı bir yangın veya patlama tehlikesi kaydedilmemiştir. Özel Yangınla Mücadele Prosedürleri: Belirli bir yangınla mücadele prosedürü yoktur. Akan suyu kanalizasyonlardan ve su kaynaklarından uzak tutun.

Ekran-g-r-nt-s-2022-03-14-015353

 

 

MARKALAR
ÜRÜN ARAMA